COLLEGEREEKSEN

Collegereeks Psychologie van Leiderschap

Deze EW Collegereeks wordt gegeven door:
Leiderschap en psychologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een element van succesvol leiderschap is het beïnvloeden van mensen om uitvoering te geven aan de missie van de organisatie. Om goed te kunnen aansturen, moeten we eerst begrijpen hoe mensen in elkaar zitten. Koppel psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken.

Deze collegereeks geeft inzicht in de psychologische kant van leiderschap en (on)bewust menselijk gedrag. De kern van deze collegereeks:

 • De dynamiek tussen leiden en volgen.
 • Het bewuste en het onbewuste menselijk gedrag.
 • De spanning tussen het belang van het individu en het belang van de organisatie.
 • Tijdens deze collegereeks worden inzichten uit de sociale psychologie met betrekking tot groepsprocessen en sociale of groepsidentiteit toegepast op leiderschap en gekoppeld aan leiderschapsvoorbeelden uit de praktijk.
  Unieke hooglerarenreeks over menselijk gedrag.
 • Ervaren gastsprekers uit de wereld van wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur geven vanuit hun unieke invalshoek hun zienswijze op goed leiderschap.

Doelstelling

 • Het verkrijgen van inzicht in de psychologische kant van leiderschap en (on)bewust menselijk gedrag.
 • Koppel psychologische inzichten aan concrete managementvraagstukken.

Resultaat

Na afloop van de collegereeks heeft u:

 • Inzicht in een aantal aspecten van de ontwikkelingspsychologie zoals vertrouwen, omgaan met autoriteit en macht en de werking van de hersenen.
 • Uw persoonlijk handelingsrepertoire als leider vergroot en bent zich bewust van het effect van uw handelen.
 • Inzicht in groepsdynamiek en teamsamenwerking.
 • Praktische informatie
 • De collegereeks wordt twee keer per jaar gegeven.

Programma

De colleges starten om 15:30 uur en eindigen omstreeks 19:30 uur, inclusief een pauze van circa 60 minuten (17:00 – 18:00 uur). In de pauze krijgt u een lichte maaltijd aangeboden.

Data colleges

Najaar 2023

2 november    

9 november    

16 november   

23 november      

30 november   

7 december      

Collegedagen

Neuropsychologie
Korte inhoud:

Prof. dr. Scherder zal onder meer spreken over de werking van de hersenen en hoe deze gedrag aansturen, het leeftijdseffect en het uitdagen van de hersenen, met name ook in de huidige tijd waarin thuiswerken een belangrijke rol speelt.

Prof. dr. Erik Scherder

Prof. dr. Erik Scherder is hoogleraar Klinische Neuropsychologie en verbonden aan de gelijknamige afdeling bij de Vrije Universiteit in Amsterdam
Gestisch Leiderschap
Korte inhoud:

Over leiderschap wordt vaak in grote termen gedacht: inspiratie, visie en charisma.

Eén van de mythes die rondom het thema hangen, is dat de leider welhaast een genius moet zijn. Deze mythe zal door René ten Bos ontzenuwd worden. Hij wijst daarentegen wel op het belang van gebaren of gestes. Deze kunnen klein en groot zijn: van een simpele glimlach of schouderklop tot diep onderling vertrouwen. Pas dit maakt de transformationele kracht van leiderschap geloofwaardig.

Prof. dr. René ten Bos

Hoogleraar aan de Faculteit der Managementwetenschappen, Radboud Universiteit en columnist van Het Financieel Dagblad. Hij is auteur van tal van artikelen en boeken en een veel gevraagd spreker in binnen- en buitenland.
Leiderschap in een wereld van geven en nemen
Korte inhoud:
 • In onze organisatie kom je ‘gevers’ en ‘nemers’ tegen, maar wat bepaalt hun succes en wie is het meest succesvol?
 • Is het geven of nemen een dispositie of kan ik het aanleren?
 • Hoe koppel ik het geven en nemen aan het succesvol zijn in een VUCA wereld?
Prof. dr. Dirk Buyens

Prof. dr. Dirk Buyens is hoogleraar en verbonden aan Vlerick Business School. Hij behaalde zijn doctoraat in Arbeids- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit van Gent en heeft een MBA behaald aan de KU Leuven.
Leiderschap in excellente professionele organisaties
Korte inhoud:
 • Planning & control hebben hun beste tijd gehad; het gaat nu om het sturen op collectieve ambitie en flow.
 • Professionals worden op steeds jongere leeftijd minder goed in hun vak; gelukkig is daar iets tegen te doen.
 • Kenmerken van differentiërend en vakdeskundig leiderschap.
Prof. dr. ir. Mathieu Weggeman

Hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven.
Leiderschap in organisatieverandering
Korte inhoud:

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Je wil als leider met je organisatie wendbaar genoeg zijn om oplossingen te bieden voor de actuele en toekomstige vraagstukken van jouw klanten, medewerkers en partners. Je kijkt naar een passende organisatiestructuur, processen en systemen. Maar dan komt de grootste worsteling: Hoe breng je nieuwe perspectieven, business modellen en werkwijzen in jouw organisatie? Waarom is het soms zo verdraaid lastig om bestaande gedragspatronen in je organisatie te doorbreken? Welke interventies helpen om samen met je mensen verandering in cultuur en samenwerking te realiseren? In dit college brengt Jessica met een systemische bril nieuwe perspectieven op deze vraagstukken en daarmee een opening naar duurzame impact.

Drs. Jessica Peters-Hondelink MA MPIM

Jessica Peters-Hondelink is executive coach en spreker op het gebied van organisatieverandering, samenwerking en leiderschap. Als Directeur Customized Executive Education bij Nyenrode Business Universiteit helpt ze organisaties met impactvolle leerervaringen daadwerkelijke transformaties te realiseren en complexe systemische vraagstukken aan te pakken.
Leiderschap als complex dynamisch samenspel
Korte inhoud:
 • Vormgeven aan jezelf als persoon, aan relaties met anderen en aan organisatie.
 • Het complexe samenspel tussen leider en volgers.
 • Beweging in gang zetten, innovaties tot stand brengen, processen begeleiden en sturen op resultaten.
Prof. dr. Jaap van Muijen

Nederlands Psycholoog en Hoogleraar Psychologie aan de Nyenrode Business Universiteit.
Kosten

De investering voor de Collegereeks  is € 2.295,- (exclusief btw), inclusief collegemateriaal, koffie/thee en maaltijden.

Locatie

Nyenrode Business Universiteit

Straatweg 25

3621 BG Breukelen

Landgoed Nyenrode ademt een unieke sfeer uit. Geworteld in een Hollands landschap combineert Nyenrode allure uit vroeger tijden – het kasteel en de lange onderwijstraditie – met een moderne en vooraanstaande rol vandaag de dag op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en wetenschap.

Voor wie

Deze collegereeks is ontwikkeld voor hoger opgeleiden die diepgaand inzicht willen ontwikkelen in organisatiegedrag en -psychologie in relatie tot management.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten
Annuleringsvoorwaarden
U kunt tot vier weken voor start van de collegereeks kosteloos annuleren. Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tussen de vier en drie weken voor aanvang van de collegereeks, dan brengen wij € 250,00 (excl. btw) aan administratiekosten in rekening. Meldt u zich binnen drie weken voor aanvang af of bent u afwezig zonder annulering? Dan zijn wij helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kunt u bij verhindering natuurlijk altijd een vervanger van uw inschrijving gebruik laten maken. Annuleringen of plaatsvervangers kunt u doorgeven via events@onebusiness.nl. Uiteraard volgen wij de richtlijnen vanuit de overheid rondom het coronavirus. Mochten wij genoodzaakt zijn de collegereeks te annuleren, dan zullen wij altijd nieuwe data plannen en kunt u dus op een later moment deelnemen.
©2023 – Roularta Media Nederland | Auteursrecht voorbehouden. Op gebruik van deze site is onze Privacy/Cookie Statement van toepassing.
Voorwaarden en Disclaimer